Neden BU Yayınevi?

1982 yılında emekliye ayrılınca, uzun yıllardan beri hayalini kurduğum bir projeyi gerçekleştirme olanağını yakaladım: Bir yayın evi açmak. Bu benim en büyük hayalimdi… Ama yayın evini açınca ne tür kitaplar yayımlayacaktım? Bu projem de hazırdı.

Görevde bulunduğum yıllarda, sınıflardaki seviye üstü öğrencilere okullarımızın tatmin edici bilgi ve becerileri yeterince veremediklerini görüyordum. Veremezlerdi, çünkü programlarımız normal zekâ düzeyindeki çocuklarımıza göre hazırlanmıştı. Gerçi öğretimde esas, çocukları seviye kümelerine ayırıp, seviyeye uygun öğretim yapmaktır. Ancak, öğretmenlerimiz bu konuda yeterli donanıma sahip değillerdi. Ayrıca, sınıftaki öğrencilerin çoğunluğu da normal zekâya sahip öğrencilerdi. Üstün öğrenciler de normal öğrencilerle birlikte öğrenim görme zorunluluğundaydı. Bu ve bunun gibi nedenlerle bu zeki öğrenciler, ister istemez ihmal ediliyordu. Üstelik bu öğrencilere hitap eden kaynaklar da yeterince yoktu. Gerçi geç öğrenen çocuklarımıza özel alt sınıflar açılmış, onlara 1-2 yıl gecikmeli bir program uygulanıyordu. Ama zekâ bölümü üstün öğrencilere özel öğretim uygulanmıyordu. Bu zeki öğrencilere verilen bilgi ve beceriler, onları tatmin etmiyor, onlara hitap etmiyor, ilgilerini çekmiyordu. Bir süre sonra da bu öğrenciler uyumsuzluk göstermeye, derslerine çalışmamaya, tembelliğe ve yaramazlığa başlıyordu. Belki yarının mucidi ya da ülkemizin yöneticisi olacak bu çocuklarımızı, o gün kaybediyorduk. Bu işe hem öğretmeni, hem de velisi şaşırıyordu. Teşhis: Tembellik ve yaramazlık. Nice çocuklarımız böylelikle arada kaybolmuşlardı. İşte bu düşünceyle BU YAYINEVİ’ni kurdum. Yayınevimizde yayınlanacak yayınlar, üstün öğrencilerimize hitap etmeliydi. İlk kitabım zekâ bölümü üstün öğrencilere hitap eden ÇÖZÜMÜ GÜÇ PROBLEMLER adlı matematik kitabı oldu. Bu kitabın bir ihtiyacı karşıladığı ve öğretmenlerin aradığı bir kitap olduğu gerçekleşen rekor satışlarla kanıtlandı.

Öğretmenlerimizin bu tür kitaplara ihtiyaçları vardı. Bu tek kitap (Çözümü Güç Problemler), verimli toprağa atılan sağlıklı bir tohum gibi yeşerdi, büyüdü, Türkiye’de çocuklara özgün kitaplar sunan tek yayınevi olan BU YAYINEVİ’ni yarattı.

BU YAYINEVİ, her yıl çok değerli yeni yazarlarımızın kitaplarının yayımlanmasına ön ayak oldu; yayın sayısı da kendisi ile büyüdü.

Bu konuda amacıma ulaşmanın kıvancını yaşıyorum.

—Ziyaettin BÜYÜKKOYUNCU


 

BU Yayınevi

BU Yayınevi 1982 yılında kuruldu. Kurucu Ziyaettin Büyükkoyuncu tarafından hazırlanan yardımcı ders kitapları BU Yayınevi’nin yayımlanan ilk kitapları oldu. Diğer ders kitaplarıyla çeşitlendirilen yayın yelpazesi, kısa süre içinde, çocuk, ilkgençlik, gençlik, edebiyatına özgü eserlerle zenginleştirildi. Türk edebiyatının çeşitlendirilmesi ve çocuk, ilkgençlik, gençlik seviyelerindeki eserlerin zenginleştirilmesi amacıyla hareket eden BU Yayınevi, ilk günden bugüne, Türk yazarların eserlerini yayımlamaya büyük önem verdi. Aynı amaçtan hareketle, ilki 1996 yılında gerçekleştirilen Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması olmak üzere, her yıl, yeni bir yazım türünün ele alındığı yarışmalar düzenledi. 1997 yılında Öykü; 1998′de Masal; 1999′da Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik Genç Çizerler Çocuk Kitabı Resimleme; 2000′de Gençlik Roman; 2001′de Mizah Öykü; 2002′de Çocuk Öykü; 2003′de Fantastik Öykü; 2004′te Gençlik Roman; 2005′te Çocuk Edebiyatı Dedektif Romanı dallarında düzenlediği yarışmalarda Türk yazınına yeni isimler ve özgün isimler kazandırdı. Yarışmalar dışında da yazarlar ve yazar adayları tarafından sunulan dosyaları, yayın kurulunun onayı doğrultusunda yayımlayan BU Yayınevi, Türk edebiyatı ile çocuk ve gençlik yazınına önemli katkılar yapmaya devam ediyor.