Yazgülü

Ağrı’nın eteklerinde bir köy… Yazgülü’nün yazgısını biçimlendirmeye çalışan, gelenekler, töreler, aile baskısı… Bütün bunlarla savaşmaya çalışan on iki yaşında bir kız Yazgülü; düşler kuran, iç sesiyle konuşan, umutlarının peşinden gitmeye çalışan…

“Hadi Aras, götür beni. Azgın köpüklerinde yitir beni. Sularına karışan bir damla olayım. Engellerini, köpüklerini yıkan bir damla… Dağlar, ovalar geçeyim. Denizin mavisiyle kucaklaşıp deniz olayım, mavi olayım. Balıklarla balık, yosunlarla yosun olayım. Dağların tepesinde kıyıları döveyim. Derin uykudakilerin uykusuna düş, suyla kucaklaşan kumların içinde bir küçük taş olayım. Okuduğum kitaplardaki balıklar gibi, enginleri dolaşayım.”

ÖZELLİKLER
Kitap Adı: Yazgülü
Yaş Grubu: 12 Yaş ve üstü (Gençlik)
Yazan: Ayşe Yamaç
Kapak: Gökçe Akgül
Sayfa Sayısı: 240
ISBN: 978-605-0029-09-3

BU Yayınevi

BU Yayınevi 1982 yılında kuruldu. Kurucu Ziyaettin Büyükkoyuncu tarafından hazırlanan yardımcı ders kitapları BU Yayınevi’nin yayımlanan ilk kitapları oldu. Diğer ders kitaplarıyla çeşitlendirilen yayın yelpazesi, kısa süre içinde, çocuk, ilkgençlik, gençlik, edebiyatına özgü eserlerle zenginleştirildi. Türk edebiyatının çeşitlendirilmesi ve çocuk, ilkgençlik, gençlik seviyelerindeki eserlerin zenginleştirilmesi amacıyla hareket eden BU Yayınevi, ilk günden bugüne, Türk yazarların eserlerini yayımlamaya büyük önem verdi. Aynı amaçtan hareketle, ilki 1996 yılında gerçekleştirilen Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması olmak üzere, her yıl, yeni bir yazım türünün ele alındığı yarışmalar düzenledi. 1997 yılında Öykü; 1998′de Masal; 1999′da Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik Genç Çizerler Çocuk Kitabı Resimleme; 2000′de Gençlik Roman; 2001′de Mizah Öykü; 2002′de Çocuk Öykü; 2003′de Fantastik Öykü; 2004′te Gençlik Roman; 2005′te Çocuk Edebiyatı Dedektif Romanı dallarında düzenlediği yarışmalarda Türk yazınına yeni isimler ve özgün isimler kazandırdı. Yarışmalar dışında da yazarlar ve yazar adayları tarafından sunulan dosyaları, yayın kurulunun onayı doğrultusunda yayımlayan BU Yayınevi, Türk edebiyatı ile çocuk ve gençlik yazınına önemli katkılar yapmaya devam ediyor.