GÜMÜŞ BULUŞMA / MÜYESSER GÜNER

gumus_bulusma

BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ…

Evrende yıldız çokmuş. Masal içinde bir masal, hayallerden bir hayal… Denizkızları balıkçılarla dostmuş. 

Denizkızlarının maviymiş okulları, sudanmış yazıları. Siskırı, pekmezköpüğüymüş atları…

Balıklar kuşlarla halay çeker, hem de saklambaç oynarken; ördekler köpeklerle arkadaşken; kelebekler çiçek, çiçekler böcekken; dedeler uçurtmalardan baston yapar, nineler salkım söğütlerden atlarmış… 

Bilin bakalım, çocuklar ne yaparmış? Söyleyeyim: Hem ninelerini, hem de dedelerini gıdıklarmış. Yunuslar denizdeki ağları yırtarmış. Yıldızlar onlara göz kırpar, denizkızları balıklarla oynarmış. Zaman su zamanmış. 

Hadi o iyilik ülkesine konalım. Bir sevgi masalı kuralım…

Sayfalarında şarkıların saklandığı, sözcüklerin dans ettiği, içinizi ısıtacak bir masal var bu kitapta… Müyesser Güner’in şiirli kaleminden…

ÖZELLİKLER
Kitap Adı: Gümüş Buluşma
Yaş Grubu: 8+
Yazan: Müyesser Güner
Resimleyen: Esra İlter Demirbilek
Sayfa Sayısı: 40
ISBN: 978-605-356-113-2

BU Yayınevi

BU Yayınevi 1982 yılında kuruldu. Kurucu Ziyaettin Büyükkoyuncu tarafından hazırlanan yardımcı ders kitapları BU Yayınevi’nin yayımlanan ilk kitapları oldu. Diğer ders kitaplarıyla çeşitlendirilen yayın yelpazesi, kısa süre içinde, çocuk, ilkgençlik, gençlik, edebiyatına özgü eserlerle zenginleştirildi. Türk edebiyatının çeşitlendirilmesi ve çocuk, ilkgençlik, gençlik seviyelerindeki eserlerin zenginleştirilmesi amacıyla hareket eden BU Yayınevi, ilk günden bugüne, Türk yazarların eserlerini yayımlamaya büyük önem verdi. Aynı amaçtan hareketle, ilki 1996 yılında gerçekleştirilen Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması olmak üzere, her yıl, yeni bir yazım türünün ele alındığı yarışmalar düzenledi. 1997 yılında Öykü; 1998′de Masal; 1999′da Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik Genç Çizerler Çocuk Kitabı Resimleme; 2000′de Gençlik Roman; 2001′de Mizah Öykü; 2002′de Çocuk Öykü; 2003′de Fantastik Öykü; 2004′te Gençlik Roman; 2005′te Çocuk Edebiyatı Dedektif Romanı dallarında düzenlediği yarışmalarda Türk yazınına yeni isimler ve özgün isimler kazandırdı. Yarışmalar dışında da yazarlar ve yazar adayları tarafından sunulan dosyaları, yayın kurulunun onayı doğrultusunda yayımlayan BU Yayınevi, Türk edebiyatı ile çocuk ve gençlik yazınına önemli katkılar yapmaya devam ediyor.